Tag Archives: Ganesh Aarti

Shri Ganesh Aarti

Shri Ganesh Aarti Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva. Ek dant dayavant, char bhuja dhari Mathe sindur sohai, muse ki savari, Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva. Andhan … Continue reading

Posted in Hindu Gods & Goddess, Hinduism | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment